^

Hälsa

A
A
A

Adenokarcinom i livmodern

 
, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 11.04.2020
 
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Adenokarcinom i livmodern är en av de olika typerna av maligna tumörer i livmodern. Denna cancer kännetecknas av att den först påverkar det mest ytliga skiktet, livmoderns endometrium.

Kliniska manifestationer av endometriecancer sker i form av blödning, som, när sjukdomen fortskrider, kompletteras med smärtsymptom i underlivet. Det kan vara en tendens att antingen öka eller minska livmoderns storlek. Utvecklingen av patologiska processer täcker i de flesta fall direkt livmoderns kropp.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Orsaker adenokarcinom i livmodern

De exakta orsakerna till utvecklingen av livmodercancer (liksom många andra former av cancer) är okända. Enligt vissa studier ökar risken för att utveckla livmodercancer:

Precis som det är nu möjligt att med säkerhet säga vad som egentligen orsakar cancer endast till listan över faktorer kan sammanfattas i dess olika former, orsakar livmoder adenocarcinom, som kan utlösa eller bidra till utvecklingen av malign sjukdom.

Åldersintervallet där det finns störst sannolikhet för bildandet av en sådan tumör täcker perioden i livet för en kvinna från 50 till 65 år.

Som resultaten av vissa studier tyder på, är kvinnor i särskild risk i riskgruppen när de har en metabolisk störning och som är överviktiga, med fetma. I synnerhet med fetma av 2-3 grader, med ett betydande överskott av kroppsmassindexet.

Det finns en hög sannolikhet för utseende av livmoder adenokarcinom hos kvinnor som aldrig födde.

ökar risken för en sådan sjukdom senare på menopausen, om kvinnoplanläggningen inträffade över 52 år.

Orsakerna till adenokarcinom i livmodern innefattar också närvaron av en kvinna med polycystiskt äggstockssyndrom.

Ökar möjligheten att utveckla denna maligna tumör och bröstcancer, överförd av en kvinna och förutom detta om det är i direkt relation med dem som hade livmodercancer - från moder eller syster.

trusted-source[7], [8], [9], [10], [11]

Symtom adenokarcinom i livmodern

Neoplasmen uppträder som en tumörnod, vars tillväxtprocess sker enligt exofytisk typ, med möjlighet till efterföljande fördelning till myometrium. Men som regel sker en sådan tendens i undantagsfall, främst tumören har en viss specifik plats, sträcker sig inte det drabbade området i livmoderslemhinnan över hela sin yta och kan inte tränga in i myometrium och parametrar.

Symtom på livmodernets adenokarcinom vid framväxtens framkomst framträder som följande prekancer och bakgrundssjukdomar hos det skadliga endometriumet.

Den endometriella polypen kännetecknas av utseendet på livmoderns inre skal av en begränsad förtjockning, som sträcker sig som ett utsprång i livmoderhålan.

En annan föregångare till den maligna neoplasmen som börjar i livmodern kan vara en signifikant ökad mängd endometrial körtlar, som är känd som endometrial adenomatos.

Det precancerösa tillståndet eller början av utvecklingen av cancer signaleras av sådana fenomen som förekomsten av långvariga smärtsamma symptom av en högljudd typ i ländryggsregionen; långvarig blödning med hög grad av blodförlust under menstruationscykeln hos kvinnor av reproduktiv ålder; blödning i livmodern, som kan provoceras under uppkomsten av klimakteriet, såsom återupptagande av blödning efter en lång tid.

En enkel och effektiv förebyggande åtgärd kan vara regelbundet besök hos en gynekolog. Specialisten kan diagnostisera symptom på adenokarcinom i livmodern och utse en lämplig behandling, förhindra övergången av sjukdomen till en mer allvarlig fas och eventuell uppkomst av alla slags komplikationer.

trusted-source[12], [13], [14], [15]

Cervikal adenokarcinom

Livmoderhalscancer är en malign sjukdom som i de flesta fall utvecklas i de platta epitelcellerna, av vilka den inre täckningen av livmoderhalsen är sammansatt. Med en mycket mindre grad av sannolikhet kan det finnas adenokarcinom i livmoderhalsen, som har en källa till celler som producerar slem.

Cancercancer, lokaliserad i livmoderhalsen, kan vara antingen exofytisk eller endofytisk. I det första fallet vrider riktningen av tumörtillväxt inuti skeden, medan å andra sidan utvidgningen av zonerna i de drabbade områdena beror på fördjupning i kanalen mot livmoderns kropp.

Det bör noteras att det också finns en tredje typ - livmoderhalscancer av papillär typ. Med den bildas tumören av en kombination av något som liknar små papiller, som liknar utseendet på bröstspiror.

Cervikal adenokarcinom diagnostiseras med metoden, som består i att detektera närvaron av cancerceller i utslag som tas i livmoderhalsen eller tvärtom att fastställa deras frånvaro. Denna diagnosmetod kallas ett Pap-test eller ett Pap-test. Ofta kan cancer i livmoderhalsen vara asymptomatisk, vilket gör det speciellt aktuellt att göra en diagnos och starta behandlingen.

trusted-source[16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]

Adenokarcinom i livmoderns kropp

Adenokarcinom i livmoderkroppen är en malign neoplasma som uppstår ur vävnaderna i livmoderns muskulösa eller slemhinnor.

Baserat på det faktum att endometriet visar en betydande känslighet för effekterna av könshormoner, i synnerhet östrogen, är denna onkologi en hormonberoende cancer.

Cirka hälften av fallen av tumörlokaliseringen är ytan av livmoderfonden, det kan finnas mindre lesioner av isthmusen, eller hela livmoderhålan kan vara täckt.

Eftersom sjukdomen fortskrider patologiska celler tenderar att utvidga området av lesioner på grund av att sprida sig till angränsande celler. Involverad i processen av metastaser och kan vara livmoderhalsen, äggstockarna med äggledarna och vävnader, som är omgiven av livmodern, samt lymfkörtlar och lymfa transportör sätt att alla andra organ.

Adenokarcinom i livmoderkroppen finns oftast hos kvinnor före klimakteriet. Det diagnostiseras genom att skrapa från livmoderhalsen för efterföljande histologisk undersökning. En ogynnsam faktor som komplicerar diagnosen är dess förekomst i de djupa skikten av vävnader.

trusted-source[25], [26], [27], [28], [29], [30]

Var gör det ont?

Stages

Avskilja följande steg av livmoderhalsens adenokarcinom:

  1. I den första etappen av denna cancer sträcker sig tumören från livmoderhinnan till livmodern. Graden av sannolikhet med snabb diagnos och behandling börjar stoppa ytterligare patologiska framsteg och förhindra att komplikationer uppträder är mycket hög och är ungefär 87%.
  2. Det andra steget kännetecknas av att livmoderhalsens nacke ingår i området för denna onkologins lesion. I detta fall förblir de omgivande organen opåverkade. Prognosen för framgångsrik behandling är gynnsam, och chansen att återhämta sig är 76%.
  3. Vid det tredje skedet av livmodernets adenokarcinom påverkas de omgivande inre organen, och lymfkörtlar är också inblandade i det drabbade området. Sannolikheten för återhämtning i detta skede jämfört med de föregående sänkas till 63%.
  4. Funktionerna i det fjärde steget är att cancer, förutom att spridas till närliggande organ, åtföljs av utseende av metastaser. Möjligheten till återhämtning indikeras med en sannolikhet på 37%.

Beroende på scenen är en eller annan, konservativ eller radikal behandlingsmetod, såsom kirurgisk ingrepp för avsikt att avlägsna tumör, strålbehandling, etc. Lämpliga.

trusted-source[31], [32], [33], [34]

Formulär

Mycket differentierat livmoder adenokarcinom

Ett mycket differentierat livmoder adenokarcinom är en av de sorter av maligna tumörer som hör till en grupp cancerformer som kan utvecklas i epitel av körtelvävnader. Kriterierna för skillnaden mellan dessa arter bestäms av graden av deras celldifferentiering.

I detta fall finns det en minimal grad av polymorfism. Detta betyder att de vävnader som drabbats av en vävnad skiljer sig från det friska på det mest obetydliga sättet.

Från uppenbara symptom och manifestationer som kännetecknar mycket differentierade adenokarcinom i livmodern, kan det noteras är att om några kärnor av celler som genomgår patologisk degenerering ökning i storlek och blivit något långsträckt. Utgående från detta uppvisar den differentierade diagnosen och uttalandet av exakt motsvarande diagnos i detta fall vissa svårigheter.

Med denna form av livmoder adenokarcinom uppträder dess fördelning i myometrium. Risken för signifikanta komplikationer och utseendet av lymfogena metastaser med lokaliseringen, som inte går utöver slemhinnan i detta livsutrymme, är minimal. Sannolikhetsgraden är högst 1%.

trusted-source[35], [36], [37], [38], [39]

Måttligt differentierat uterin adenokarcinom

Måttligt differentierat livmoder adenokarcinom kännetecknas av en hög nivå av polymorfism hos celler som genomgick förändringar orsakade av denna cancer i livmodern, i dess muskelvävnad eller slemhinnor.

Verkningsmekanismen för denna onkologi av livmodern har i stor utsträckning likhet med utvecklingen och förloppet av adenokarcinom hos en starkt differentierad art. En signifikant skillnad i detta fall är att ett signifikant större antal celler med vilka aktiva processer av mitos och celldelning uppträder är involverade i patologiska fenomen.

Således kännetecknas det måttligt differentierade uterin-adenokarcinom av en högre grad av svårighetsgrad. Det är mer sannolikt att leda till utveckling av alla slags komplikationer och utveckling av patologier vid otimlig diagnos och inledande av behandling.

Genom att sprida cancerväxt är i huvudsak tillsammans med lymfströmmen i lymfkörtlarna i det lilla bäckenet. Metastasering av lymfatiskt ursprung med måttligt differentierat uterin-adenokarcinom förekommer hos 9% av kvinnliga patienter.

Hos unga kvinnor upp till 30 år upptäcks inte metastasernas närvaro i de allra flesta fall.

Lågkvalitativt uterin adenokarcinom

Lågkvalitativt livmoder adenokarcinom är den tredje histopatologiska graden av livmodercancer. En onkologisk neoplasma är en samling celler bildade i form av band eller massor som har en oregelbunden form. Manifestationer av intracellulärt mucin observeras endast i ett fall av två.

I vissa enskilda fall kan oxifila, ljusa, med en stor mängd glykogen eller lipidrik, skumdämpande cellcytoplasma förekomma.

En av de karakteristiska särdrag som särskiljer lågkvalitativ adenokarcinom i livmodern är manifestationer av uttalad cellulär polymorfism. Vid denna typ av livmodercancer finns en uppenbar malignitet som uttrycks i vävnadsbildningen som genomgick patologiska förändringar.

Förutsägelse i detta fall representeras den minst gynnsamma Sannolikhets djupt invasion in i myometrium trippel-fyrdubbla ovan, och förekomst av metastaser i de regionala lymfkörtlarna i 16-18 gånger högre än den frekvens med vilken de återfinns i de faser av livmodercancer, som har en högre grad av differentiering.

Endometrioid adenokarcinom i livmodern

Endometrioid adenokarcinom i livmodern är en av de vanligaste maligna tumörerna i livmodern. Denna typ av onkologi uppträder hos 75% av cancerna hos kvinnor.

I denna typ av adenokarcinom förekommer bildandet av strukturer av en glandulär natur, som bildar från ett till flera lager av tubulära epitelocyter, som kännetecknas av cellulär atypi. Tumörparenchyma blir platsen för papillära och rörformiga strukturer, och dessutom är bildningen av pladecells-metaplasi möjlig.

Endometrioid adenokarcinom i livmodern kan utlösas genom östrogenstimulering, förutsättningarna för dess utveckling kan också fungera som endometrial hyperplasi.

Följande sorter skiljer sig åt:

  • En extremt aggressiv form är ett seröst karcinom, vilket väsentligt liknar seroparcinom hos äggledarna och äggstockarna. I regel förekommer det i 7-10% av fallen och förekommer hos äldre kvinnor.
  • Därefter bör du notera ett tydligt cellkarcinom. Prognosen, om den är närvarande, är ogynnsam, på grund av det faktum att med den finns en tendens till utseendet av tidig implantationsmetastas i bukhinnans serösa membran.
  • Och slutligen är den mest sällsynta sekretoriska adenokarcinom. Prognosen är i de flesta fall positiva.

trusted-source[40], [41], [42], [43], [44], [45], [46]

Diagnostik adenokarcinom i livmodern

Om en kvinna i den ålder då klimakteriet, det blödde från livmodern, bör omedelbart besöka en gynekolog för att resultera i den nödvändiga forskning för att fastställa den exakta orsaken. Och vid behov utföra ytterligare diagnostiska åtgärder för att utesluta, eller tvärtom bekräfta det faktum att uppkomsten av onkologi har utvecklats i livmodern.

Bland de huvudsakliga metoderna som används för att diagnostisera livmodernets adenokarcinom är det nödvändigt att notera först och främst en gynekologisk undersökning.

Under undersökningen kan en specialist upptäcka en utländsk neoplasma i livmodern när han palperar. I det här fallet tilldelas ytterligare diagnostik med hjälp av följande metoder.

På grund av ultraljudsundersökningen (ultraljud) i det lilla bäckenet kan det konstateras att det inre skiktet i livmodern kännetecknas av en ökad tjocklek. Dessutom, med redan diagnostiserad och etablerad cancer kan ultraljud detektera metastaser.

Skrapning av livmoderhålan för diagnostiska ändamål utförs för att erhålla ett endometrium så att det senare kan undersökas under ett mikroskop.

Den moderna metoden är hysteroskopisk diagnos och endometrialbiopsi. Hysteroskopet är en optisk anordning som förs in i livmoderhålan för inre och Survey of biopsier - vävnadsfragment separation för efterföljande undersökning under ett mikroskop för cancerdetektering vid misstanke.

trusted-source[47], [48], [49], [50], [51], [52]

Vad behöver man undersöka?

Differentiell diagnos

Hittills klassificeras adenokarcinom i livmodern av flera typer av endometriala cancer i cancer. Ibland differentialdiagnosen för att skilja endometrioid adenokarcinom av atypisk hyperplasi, endometrial vävnad, förknippat med vissa svårigheter. Den exakta bestämningen av den motsvarande diagnosen är en noggrann analys av stromaltillståndet. Närvaro i dess vävnader av nekrotiska förändringar i naturen av, eller en betydande minskning av dess närvaro, tills det fullständiga försvinn, på de områden i mellan körtelbildningar och, om hittats specifika skumceller - allt detta kan tyda på endometrioid adenokarcinom.

Vem ska du kontakta?

Behandling adenokarcinom i livmodern

Behandling av uterinadenokarcinom innefattar vissa metoder och metoder för behandling, vars ändamål bestäms i varje fall baserat på sjukdomsprocessen.

För första etappen är det karakteristiskt att med sin behandling är det mest operativa i naturen och reducerar borttagningen av livmodern tillsammans med dess bilagor.

Det andra steget, förutom att avlägsna livmodern och bilagorna, har också som ett vittnesbörd avlägsnandet av lymfkörtlar i närheten av det. Detta dikteras av orsakerna till att de förmodligen har närvaro av metastaser.

I ett senare skede sker behandling genom att använda en av följande metoder.

Radioterapi är en dos av doserad bestrålning av motsvarande delar av livmodern med särskild röntgenstrålning. Som ett resultat sönderdelas cellerna i det patologiska fokuset upp till fullständig förstöring av tumören.

Kemoterapi är en metod för riktade skadliga effekter av speciella läkemedel på livmodernets adenokarcinom. Behandlingen av livmoderhalsens adenokarcinom med hjälp av kemoterapi sker med användning av droger Doxorubicin, Carboplatinum, Cisplatinum och andra.

Drift med adenokarcinom i livmodern

Drift med adenokarcinom i livmodern är ett ganska vanligt sätt att behandla denna onkologi av livmodern.

Sådant kirurgiskt ingrepp, utformat för att avlägsna livmoderns kropp, kallas en hysterektomi.

I vissa fall tillsammans med livmodern kan vara föremål för avlägsnande som den omgivande vävnaden: livmoderhalsen är en del av slidan, båda äggstockarna, äggledarna och de regionala lymfkörtlarna.

Längden av återhämtningsperioden efter en sådan operation bestäms av de enskilda patienternas individuella egenskaper och allmänna hälsa. Vanligtvis kan ett extrakt från sjukhuset inträffa efter några dagar, och för att helt återställa styrkan hos kvinnan behöver 4 till 8 veckor.

Under de första dagarna efter operationen kan obehag, smärta, trötthet eller generell svaghet uppstå. Ibland förekommer misshandelar, det finns problem med blåsan och förstoppningen. Alla dessa fenomen är av tillfällig karaktär och efter en mycket kort tid kommer de till intet.

Drift med adenokarcinom i livmodern orsakar en signifikant förändring av den hormonella bakgrunden på grund av en signifikant minskning av nivån av kvinnliga hormoner. Detta kan få konsekvenser i form av torrhet i skeden, hetta och ökad nattsvett.

Optimera hormonbalansen hjälper till med speciella droger och droger, som idag finns många.

Förebyggande

Det är inte möjligt att helt undvika utbrott och utveckling av livmodercancer. Det finns emellertid förebyggande av uterin adenokarcinom, vilket föreslår vissa åtgärder och principer, varefter det är möjligt att minimera risken för livmoderkliniken.

En av de viktigaste ögonblicken i detta avseende är att bibehålla optimal kroppsvikt och bibehålla massindexet inom de värden som motsvarar normen.

För att bibehålla lämplig kroppsvikt måste en kvinna leda en aktiv livsstil, öka innehållet i färsk frukt och grönsaker i kosten och optimera det dagliga kaloriintaget.

Att minska sannolikheten för onkologiska sjukdomar underlättas även av en minskning av intensiteten hos cancerframkallande faktorer i luften, i lokalerna på jobbet.

Förebyggande av livmodernets adenokarcinom kan få en effekt och vara effektiv endast om en kvinna som är 30 år och äldre genomgår regelbundna förebyggande undersökningar hos en gynekolog minst två gånger om året. Systematiska besök på en kvinnlig läkare är obligatorisk från den tid då en tjej börjar leva sexuellt.

Sådana undersökningar gör det möjligt att i tidigt skeden upptäcka sjukdomar som föregår utvecklingen av cancer.

trusted-source[53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61]

Prognos

Prognos av livmoder adenokarcinom är mest gynnsam om en cancerous tumör detekteras och diagnostiseras vid sjukdoms första skede.

I detta fall är fullständig återhämtning möjlig på grund av kirurgisk ingrepp, som inte skiljer sig mycket i svårighetsgrad, följt av lämplig behandling.

På mindre än ett år kommer kvinnan att kunna återvända till det normala livet.

Behandling av livmoder adenocarcinom i det andra steget det är förenat med större svårigheter, eftersom det finns en större operationsområdet, och den postoperativa perioden kräver en lång loppet av radiologi och kemoterapi.

Graden av livmodermedverkan i detta skede kräver ofta fullständig borttagning. Denna omständighet leder i slutändan till en absolut förlust av fertilitet och framkallar en allvarlig hormonell obalans.

Återhämtningskursen kan ta upp till tre år, och som ett resultat är det hälsosamma tillståndet hos organismen som föregår sjukdomen fortfarande inte fullt uppnådd.

Prognos uterin adenokarcinom i det tredje steget förvärras av det faktum att i fall av allvarlig metastas i Förutom att avlägsna den faktiska livmodern måste avlägsnas, och även en del av vagina eller hela slidan alla. Även efter tre års återhämtning är en fullständig återhämtning ouppnåelig.

Det fjärde steget kännetecknas av att frågan om den faktiska kampen för patientens liv blir brådskande. Det finns en välgrundad sannolikhet för ett dödligt utfall.

Återställande åtgärder kan ha viss positiv effekt, men i framtiden kommer livet att vara förknippat med ett antal försvårande faktorer.

Prognos för cervikal adenokarcinom

En ogynnsam prognos för adenokarcinom i livmoderhalsen beror på följande faktorer.

Tendensen till en stor fördelning av skador i hela kroppen.

En hög sannolikhet för ett dödligt utfall under 5 år från sjukdomsuppkomsten i dess 4: e fas.

Metastasering av lymfkörtlar, särdrag hos lokaliseringen och stor storlek. En direkt korrelation av närvaron av metastaser till andelen dödsfall på grund av denna typ av cancer i ett 5-årigt tidsintervall

Dödsfrekvensen ökar beroende på den patologiska neoplasmens storlek. Så för tumörer som inte överstiger 2 cm efter 5 års sjukdom överlever överväldigande majoriteten av patienterna. Tumörstorlekar från 2 till 4 cm minskar denna sannolikhet till 60%. När cancerformationen har ett värde på mer än 4 cm, inträffar i nästan hälften av fallen (40%;) ett dödligt utfall.

Vid tumörinfiltrering av parametern är antalet efterlevande efter 5 år 69%, i avsaknad av en överlevnadsprognos är det 95%.

Prognosen för cervix adenokarcinom är också negativ för djup invasion.

Dessutom förvärras prognosen för framgångsrik radiologisk behandling av förekomsten av trombocytopeni och anemi.

trusted-source[62], [63], [64], [65], [66], [67], [68]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.