^

Hälsa

Psykisk hälsa (psykiatri)

Hypomani

Hypomani är, enkelt uttryckt, långvarig måttlig agitation utan tecken på psykos, men fortfarande utanför den vedertagna normen.

Beroende av en psykolog

Psykologiskt beroende, även känt som psykologiskt beroende, hänvisar till ett tillstånd där en person blir känslomässigt eller psykologiskt beroende av ett visst beteende, handling eller substans.

Ketaminberoende

Ketamin är ett läkemedel som ursprungligen användes som bedövningsmedel och smärtstillande medel, men det har också psykoaktiva egenskaper och kan orsaka en mängd olika effekter när det används oavsiktligt, inklusive förändrat medvetande och uppfattning.

Beroende av mediciner

Läkemedelsberoende är ett tillstånd där en person har ett fysiskt och/eller psykiskt behov av att ta vissa mediciner regelbundet, oavsett om de har en medicinsk indikation att använda dem eller inte.

Hur påverkar alkohol en förares reaktionstid?

Alkohol har en negativ effekt på förarens reaktionstid.

Grader av alkoholism

Grader av alkoholism bestäms vanligtvis utifrån hur mycket alkohol påverkar en persons liv, hälsa och sociala relationer.

Vilka är orsakerna till alkoholism?

Alkoholism, liksom andra former av missbruk, är ett multifaktoriellt tillstånd som vanligtvis utvecklas på grund av en mängd olika faktorer.

Energiberoende

Energidrycksberoende, även känt som energidrycksberoende, är ett tillstånd där en person blir psykiskt eller fysiskt beroende av användningen av energidrycker.

Sociala medier beroende

Beroende på sociala medier är ett allvarligt problem som kräver uppmärksamhet och behandling, särskilt om det börjar påverka en persons livskvalitet och sociala funktionalitet.

Beroende av sömntabletter

Beroende av sömntabletter (eller sömntabletter) är ett tillstånd där en person blir fysiskt eller psykiskt beroende av droger eller andra medel som används för att förbättra sömnen eller bekämpa sömnlöshet.

Pages

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.