^

Hälsa

A
A
A

Posthemorragisk anemi

 
, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 11.04.2020
 
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Posthemorragisk anemi är bristen på järnhaltiga ämnen i humant blodplasma. Anemi, som uppstod till följd av blodförlust, är en av de vanligaste anemierna. Läkare särskiljer två former av denna sjukdom: kronisk och akut.

Posthemorragisk anemi av kronisk art förekommer efter liten, men under en tid, ofta blödning. Den akuta formen av denna sjukdom uppstår på grund av en plötslig, riklig blodförlust.

Farligt för människoliv, den minsta mängden blodförlust hos en vuxen är 500 ml.

Enligt den internationella klassificeringen av sjukdomar i den 10: e revisionen, hör hemorragisk anemi till kategorin "Sjukdomar i blodet, blodbildande organ och vissa sjukdomar som involverar immunförsvaret". Underavsnitt: "Anemier associerade med diet.", Iron deficiency anemia. "Klassificeringen av sjukdomar med koder är som följer:

 • Järnbristanemi sekundär på grund av förlust av blod (kronisk) - kod D50.0.
 • Akut posthemoragisk anemi - kod D62. 
 • Medfödd blodbrist - kod P61.3

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Orsaker posthemorragisk anemi

Etiologin av brist på blod i kroppen kan vara: 

 • Trauma, vilket resulterade i en kränkning av fartygens integritet och främst stora artärer. 
 • Kirurgisk ingrepp. Varje kirurgiskt ingripande är alltid en risk. Kommer att till och med en till synes vanlig invånare, den enklaste operationen, kan kirurgen inte förutse alla dess nyanser och konsekvenser. 
 • Sår i tolvfingret och magen. Dessa sjukdomar åtföljs ofta av inre blödning. Och svårigheten med deras tidliga upptäckt är att blödningen inträffar inuti kroppen och externt kan det erkännas av dilettanten av vissa skäl och i tid för att ringa en ambulans. Annars kan förseningar leda till ett dödligt utfall. 
 • Brott mot hemostas. Denna faktor är avsett att upprätthålla blodet i flytande tillstånd och är ansvarig för blodkoagulering hastighet, vilket gör det möjligt att bibehålla i det normala blodvolymen, och normalisering av kompositionen ( "formel") blod. 
 • Ektopisk graviditet. Denna patologi åtföljs hos kvinnor av akut, kraftig blödning, vilket leder till akut posthemoragisk anemi. 
 • Lungsjukdomar. Sådan blödning manifesteras av utsöndringar av en skarlet färg av en vätska eller en fläckig konsistens som uppstår under hosta.

trusted-source[9], [10], [11]

Patogenes

Patogenes eller en följd av framväxande fenomen är fenomenet vaskulär insufficiens på grund av plötslig tömning av blodbanan (plasma) i kärlbädden. Dessa faktorer leder till brist på erytrocyter, som bär syre, vilket i sin tur leder till en allmän syreförlust i kroppen. Oavsett denna förlust, på grund av ett mer aktivt arbete i hjärtat, kan kroppen inte kompensera för.

trusted-source[12], [13], [14], [15], [16], [17]

Symtom posthemorragisk anemi

Kunskap kommer inte att skada någon. För att kunna känna igen blödning (speciellt om det är internt) är det nödvändigt att känna till symtomen på posthemorragisk anemi och dess manifestationer för att ge första hjälpen eller ringa en ambulans i tid. 

 • Med riklig blodförlust framträder kärlsyndrom: dyspné, hjärtklappning (takykardi), tryckindikationer (både arteriell och venös). 
 • Huden och slemhinnorna blir bleka. 
 • Patienten börjar känna en mörkare i ögonen, ett ljud i öronen och en liten yrsel. 
 • En kräkningsreflex kan förekomma. 
 • Skarp torrhet i munnen kan betraktas som ett akut tecken på inre blödning. Klinikens svårighetsgrad bestäms inte bara av de allmänna svettmängderna utan också av den hastighet som offret förlorar blod. 
 • En viktig faktor är skadorna. Således lider gastrointestinaltraktionerna av en kraftig ökning av kroppstemperaturen. 
 • Explicit manifestations of intoxication. 
 • Ökar dess index och nivån av kvarvarande kväve i plasman (medan ureaindexet förblir normalt). 
 • Även med små mängder inre blödning känns patienten med att klämma organ. 
 • Indikatorn för inre skador kan bli och avföring. Tack vare det uttagna blodet är de svart målade.

Akut posthemoragisk anemi

Om en person förlorar på grund av skada (en konsekvens av vilken det finns skador på en större artär), den pågående drift eller försämring av någon sjukdom var en åttondel av den totala volymen av blod rinnande - det kommer en akut form av post-hemorragisk anemi.

Läkare skiljer sig åt i flera utvecklingsstadier av akuta former av anemi: 

 1. Reflex-vaskulärt stadium. Det uttrycks av en kraftig minskning av värdet av blodtryck, blanchering av huden och slemhinnan, takykardi. Plötslig brist på syre som kommer till organen leder till spasmer av perifera kärl. För att förhindra ytterligare tryckfall, öppnar kroppen arteriolo-venulära shunts, vilket leder till att plasma avlägsnas från organen. Denna självterapi fungerar på ett adekvat sätt att kompensera återkomsten av blodfluiden till hjärtat. 
 2. Hydromekanisk steg. Efter ett tillfälle av tre till fem timmar skapas en bas för hydromisk kompensation, på grund av flödet av fluid från den interstitiella regionen till blodkärlen. Detta medför irritation av vissa receptorer, vilka ingår i arbetet för att upprätthålla volymen av vätska som cirkulerar genom kärlen. Den förstärkta syntesen av aldosteron sätter en barriär i utsöndring från natriumkroppen, som stimulerar vätskeretention. Detta leder emellertid till en utspädning av plasma och som en konsekvens en minskning av innehållet i röda blodkroppar och hemoglobin. Detta kompensationsstadium kan ske inom två till tre dagar. 
 3. Benmärgsskede - detta stadium inträffar fyra till fem dagar efter blödningen. Progression av hypoxi. Indikatorerna för erytropoietin ökar. I perifert blod ökar antalet nybildade erytrocyter (retikulocyter) med en minskad mängd hemoglobin. Karakteristiken för detta stadium blir hypokromisk. Dessutom orsakar en kraftig brist på blod en minskning av järn i blodet.

trusted-source[18]

Kronisk posthemorrhagisk anemi

Denna typ av anemi, kronisk posthemorrhagisk anemi, förekommer hos patienten, om han gradvis, i viss tid, bristfällig blodförlust. Denna typ av anemi kan observeras i ett antal sjukdomar. Till exempel, såsom: tarmcancer, duodenalsår eller magsår, gingivit, hemorrojder och många andra. Ofta, men mindre blödning leder till en allmän utmattning av kroppen. Det finns järnbrist. I detta avseende är denna patologi av etiologi hänförlig till posthemorragisk anemi, patogenes, detta patologiska tillstånd kan hänföras till järnbristanemi.

Till denna kategori ingår också ankylostomnaanemi som uppträder som ett resultat av invasionen (penetration) av den enklaste klassen av nematoder in i patientens kropp. Dessa parasiter håller sig vid tarmarnas väggar, skadar den, orsakar blödning eller suger blod från deras värd, vilket är deras mat.

Följaktligen är huvudsyftet med terapi i posthemorrhagic anemi, i någon av dess former, är att till fullo återställa blodplasma, som cirkulerar i blodkärlen, liksom, som en konsekvens, övervinna och järnbrist erytropoies brist. Men det här är en "ambulans" för kroppen. Efter en akut återupplivning är det nödvändigt att uppmärksamma den underliggande orsaken som orsakade blödning. Och det är lättare - det är nödvändigt att överträffa behandlingen av den underliggande sjukdomen.

trusted-source[19], [20], [21], [22], [23], [24]

Posthemorragisk järnbristanemi

Hittills har läkare konstaterat att post-hemorragisk järnbristanemi börjar ta en ganska bred spridning. Kort sagt är järnbristanemi ett tillstånd av kroppen som kännetecknas av en patologisk brist på järnjoner. Dessutom reduceras masskoncentrationen av detta element överallt: i blodplasma, i benmärgen och i det så kallade förvaringsrummet, där kroppen ackumulerar alla nödvändiga förnödenheter. Som ett resultat uppstår ett misslyckande i gemmasyntessystemet, bildas en brist i myoglobin och vävnadsenzym.

Moderna statistiska studier låter en siffra på 50% - det här är antalet personer som lider av anemi i en eller annan form. Föreningar i vilka metaller finns i naturen absorberas dåligt, eller absorberas inte alls av människokroppen. Om balansen i intaget av järn i kroppen och dess användning störs, får vi en järnbristanemi.

Oftast i den vuxna befolkningen kan järnbrist associeras med akut uppstått eller kronisk blodförlust. Denna diagnos kan inträffa, om än sällan, med näsblod, tand aspekter av blodförlust, liksom i trauma avslöjas ... Och undantagsfall då zhezodefitsitnaya anemi utvecklas i givaren, som "ofta med krovosdachey". Och konstigt som det kan låta finns sådana avvikelser hos kvinnliga givare.

Hos kvinnor kan orsakerna till sjukdomen tjäna som livmoderblödning, såväl som graviditet, liksom smärtsamma, patologiska störningar i menstruationscykeln. Laboratorieundersökningar visar att livmoderfibrer kan bidra till posthemoragisk anemi med järnbrist, vilket bidrar till järnutlakning och efterföljande utseende av anemiska symptom.

Andra platsen i frekvensen av sjukdomar upptar blodförlust vid akuta sjukdomar i mag-tarmkanalen, som diagnostiseras i tidiga skeden är problematisk nog. Lungblödning är en sällsynt manifestation av järnbrist, liksom blodförlust från urinvägarna och njurarna.

Nyfödda och spädbarn kan drabbas av järnbrist på grund av onormal presentation av placentan eller om den är skadad under kirurgisk ingrepp (kejsarsnitt). Och även det finns fall av tarmblödning, som manifestationer av en infektionssjukdom.

Anledningen till bristen på järn för äldre barn kan vara bristen på kosten. Barnet får inte tillräckligt med elementet tillsammans med de matar som han matar på. Bara orsaken till anemi kan vara en brist på järn i modern under graviditeten, liksom för tidigt födda eller barn tvillingar, trillingar ... Nog sällsynt men orsaken till denna sjukdom kan bli fel förlossningsläkare som utan att vänta för terminering av pulseringen också skära navelsträngen tidigt.

Du bör inte kringgå situationen när (till exempel med stor fysisk ansträngning, graviditet, etc.), ökar kroppens behov av det kraftigt. Därför ökar sannolikheten för posthemoragisk järnbristanemi.

Bristen på detta element i kroppen orsakar betydande skador på det mänskliga immunsystemet. Men konstigt som det kan låta, lider patienter som lider av järnbrist mindre infektionssjukdomar. Det är enkelt. Järn är ett utmärkt näringsämne för vissa bakterier. Men i ljuset av andra problem är det omöjligt att ignorera bristen på järn i människokroppen. Det är inte ovanligt för en brist på järn i blodet för att indikera en förändrad predilektion i kosten. Till exempel verkar det inte finnas något tidigare observerat begär för peppar eller salta produkter.

Läkare lyfter också fram den psykologiska aspekten av järnbrist. Ofta förekommer det hos människor som inte bryr sig om deras hälsa och därmed själva: dieter, begränsad näring, brist på motion, brist på frisk luft, minst positiva känslor. Allt detta bidrar inte, men deprimerar de metaboliska processer som går in i kroppen. Efter studien fann forskarna att det bakom allt detta i regel finns en djup depression, ett psykologiskt trauma.

Hittills levereras medicin med en ganska stor arsenal i form av järnpreparat: conferon, feramid, gummi, sorbitit och en hel del andra. Det finns också flytande former, till exempel maltofer, graden av absorption, vilket beror på nivån på järnbrist i kroppen. Detta läkemedel är godkänt för användning även för nyfödda (även för tidiga barn).

Posthemorragisk anemi hos barn

Posthemorragisk anemi hos barn uppträder ganska ofta och händer, som hos vuxna och akut (ganska ofta förekommande) och kronisk (mindre vanligt).

Nyfödda är ganska sårbara. De posthemorragiska anemier förekommer ofta med födelsestrauma eller kan förekomma även vid överdriven blodprovtagning under laboratorietester. Hos barn i senior- och medelåldern är huvudårsaken till anemi ofta helminter, vilka vidhäftar vid mag-tarmkanalens mur, skada kroppen och provocera mikrovulationen.

De första tecken på blödning hos spädbarn kan märkas efter en halvtimme efter början. Hos barn äldre visas de i nästa dag eller senare (men inte akut spontan blödning). Kronisk manifestation av sjukdomen förekommer hos barn i alla åldrar är mycket sällsynta. Detta är vanligtvis: ulcerös sjukdom i mag-tarmkanalen, åderbråck, njursten, polyper, angrepp av parasiter, nefrit, hemorragisk diates, medfödd eller förvärvad trombos.

Symtom på grundval av vilka föräldrar ska väcka larmet:

 • Samma som hos vuxna. 
 • Men de första manifestationerna är slöhet, minskad aptit, tillväxten är upphängd, och barnet börjar få mindre vikt. 
 • En av de primära funktionerna i det inledande skedet av sjukdomen kan vara en förändring av smaker smulor, i den utsträckning som barn tenderar att äta jord, krita, lera ... Detta är resultatet av järnbrist, och brist på mineralkomponenter i kroppen av barnet. Ibland är dessa förändringar inte så radikala. 
 • Det finns en förändring i beteendet. Barn blir lustiga och whiny, eller i kontrast - apatisk. 
 • Det finns också en manifestation enligt yttre tecken: sprött hår och guldfärg, hudskalning. 
 • "Lackerad" slät tunga. 
 • Hos ungdomar, avbrott i menstruationscykeln. 
 • Ganska ofta mot bakgrund av posthemorragisk anemi finns komplikationer av infektiös natur: otitis media, lunginflammation ...

Det första att göra i en situation där ett barn befinner sig i hemorragisk tillstånd är återupplivning för att stoppa blödning och anti-chockbehandling. Jet och dropp injiceras med blodsubstitut. Under denna period etableras barnets blodtyp och dess Rh-komponent. Återupplivning med färskt blod utförs. Om inte tillgänglig, genomförs direkt transfusion från givaren. Parallellt med detta stöds glykosider av hjärt-kärlsystemet och en diet rik på protein och vitaminer tillskrivs.

Behandling av posthemoragisk anemi hos barn reduceras vid identifiering och behandling av den bakomliggande orsaken till blödning, det vill säga sjukdomen som orsakade blodförlusten.

Stages

Läkare har också en så kallad arbetsklassificering av stadier av svårighetsgrad av anemi som bestäms utifrån laboratorieundersökningar:

 • med ett hemoglobininnehåll i blodet på mer än 100 g / l och erytrocyter över 3 t / l - ett mildt stadium.
 • med ett hemoglobininnehåll i blodet i intervallet 100 ÷ 66 g / l och erytrocyter över 3 ÷ 2 t / l - mellanstadiet.
 • när hemoglobinhalten i blodet är mindre än 66 g / l - ett tungt stadium.

trusted-source[25], [26]

Posthemorragisk anemi av mild

En tidigare upptäckt av sjukdomen gör det möjligt att sätta barnet på fötterna under en kortare tid. Med ett lätt stadium av sjukdomen är ibland järnhaltiga läkemedel tillräckligt för att fylla bristen på järn i kroppen. Behandlingsförloppet, varar oftast tre månader eller mer. I det här fallet är patientens tillfälliga sjukhusvård möjlig. Denna fråga bestäms av läkaren, baserat på patientens tillstånd.

Posthemorragisk anemi av allvarlig svårighetsgrad

Posthemorragisk anemi av allvarlig grad är ovillkorlig sjukhusvistelse.

Endast i vårdinrättningar kan patienten få kvalificerad och fullskalig vård och tveka inte att göra det. I denna situation är "fördröjningen i döden liknande".

Med patienten till sitt förfogande bör läkare först och främst göra allt för att sluta blöda, samtidigt som man försöker fylla blodförlusten på något sätt. För att maximera den hemodynamiska effekten (eliminering av patienten från chocktillstånd, producerar högre blodtryckindikatorer, och så vidare. D.) utförs åtminstone en halv liter transfusion poliglyukina (artificiell plasmaexpander). I akut traumatisk form injiceras detta läkemedel huvudsakligen med en stråle, medan läkaren är skyldig att kontrollera blodtryckssiffran. Om trycket kan sättas till värdena: systolisk - 100 ÷ 110 mm, diastolisk - 50 ÷ 60 mm, överförs droppen från strålen till droppmatningen. Den totala dosen av den injicerade lösningen kan vid behov nå en och en halv liter (max 2 ÷ 3 liter).

Endast efter att blödningen har stoppats och huvudchocksymtomen avlägsnats överträder den medicinska personalen till ett ytterligare planerat protokoll för patientens uttag ur anemisk tillstånd.

Diagnostik posthemorragisk anemi

Nuvarande medicin kan inte föreställas utan laboratorier och modern medicinsk utrustning. Men var inte professionella specialister, ingen maskinvara kommer att hjälpa till. Och i fallet med diagnos av post-hemorragisk anemi situation är denna: diagnosen akut eller kronisk post-hemorragisk anemi kan sätta på en kombination av kliniska, laboratorium, och sjukdomshistoria. Grundläggande - detta är kliniska indikatorer.

Men under behandlingen, för en mer noggrann diagnos och upptäckt av orsakerna till sjukdomen kan läkaren behöva tillgripa ytterligare vetenskapliga indikatorer: 

 • Analys av avföring för att avslöja dold blod i dem. 
 • Kontroll av avföring för detektering av helminter eller andra parasiter. 
 • Bestämning av surhetsnivån av magsaftens pH. 
 • Genomförande av en vetenskaplig sökning efter detektering av latent blödning genom införande i kroppen av isotopen 59 Fe. Arbeta med avföring. 
 • Komplex av gynekologiska åtgärder. 
 • Ultraljud, röntgen-diagnostiska åtgärder för att upptäcka ulcerativa manifestationer eller erosion i mag-tarmkanalen, tumörer, åderbråck i matstrupen och andra sjukdomar som kan orsaka inre blödningar. 
 • Proctologic area. Detektion eller eliminering av hemorrojder, ulcerös kolit eller kolorektal cancer.

Att ha en yttre källa till blödning är en tydlig diagnos inte svår, det är svårare att diagnostisera det med internt blodförlust. Det viktigaste är att bestämma exakt plats för utgången.

trusted-source[27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35]

Blodtest för posthemorragisk anemi

Det första som läkare behöver göra är att snabbt göra ett detaljerat blodprov så att nivån av blodförlust och följaktligen faran för patienten kan beräknas. Under den första halvan timmen med akut blodförlust ökar antalet blodplättar kraftigt, vilket leder till en förkortning av det tidsintervall för vilket blodkoagulation sker, vilket är ganska relevant vid blodförlust. Nivån av erytrocyter och hemoglobin i plasma förblir fortfarande inom normala gränser under en tid, även om deras totala antal (erytrocyter) minskar.

Efter två till tre timmar finns trombocytos fortfarande i blodet, men tester visar utseendet på neutrofil leukocytos. En stor nivå av trombocytos och ett litet mellanrum för vilket blodet viks är ett kriterium som visar riklig blodförlust. Då är det en minskning av antalet erytrocyter och hemoglobinindexet. Detta är en indikator på utvecklingen av normokrom posthemorragisk anemi.

Efter fem till sex dagar från det kritiska ögonblicket finns en ökning av antalet retikulocyter (bildandet av unga leukocyter). Om det inte upprepas blödning under denna period, normaliseras sammansättningen av perifer blod i några veckor, vilket visar analyserna. Om posthemoragisk anemi observerades i svår form, kommer återhämtningsperioden att vara längre.

Även vid en enda multipel akut blödning visar biokemisk analys en kraftig minskning av järnnivån i plasman. Med en liten del av detta element i kroppen är dess kvantitativa återhämtning ganska långsam. Under den här perioden finns det ett aktivt utseende av nya röda blodkroppar i den röda benmärgen.

Klinisk analys under sjukdomsperioden visar närvaron av leukopeni med en liten lymfocytos. I samband med låga järnnivåer ökar möjligheten att binda serumjärn.

trusted-source[36], [37], [38], [39], [40], [41]

Vilka tester behövs?

Vem ska du kontakta?

Behandling posthemorragisk anemi

Om den milda formen av posthemorragisk anemi kan behandlas hemma, bör akuta manifestationer av det hanteras endast under steady state. Huvudmålet med all verksamhet är att stoppa blodförlusten och återställa det normativa, i sin helhet blodcirkulationen.

Det första behandlingssteget är blödningsstoppet. Nedgången i hemoglobin till 80 g / l eller lägre (8 g%), plasma hematokrit - nedan 25%, och protein - minst 50 g / l (5 g%), det finns en indikation för transfusionsterapi. Under denna period är det nödvändigt att fylla minst en tredjedel och innehållet i röda blodkroppar. Det är nödvändigt att snabbt fylla normen för plasmavolymen. I detta avseende mottager patienten kolloidala lösningar av polyglucin eller gelatin genom transfusion. Om sådana lösningar inte är tillgängliga kan de ersätta 1000 ml glukos (10%) och sedan 500 ml - 5% lösning. Reopoliglyukin (och analoger) i denna situation gäller inte som lägre blodkoagulerbarhet, vilket kan provocera upprepad blödning.

För att återställa nivån av erytrocyter mottager patienten en erytrocytmassa. Vid akut blodförlust tillgriper läkare direkt transfusion eller blodtransfusion direkt före proceduren när antalet blodplättar faller.

Hittills, om blodförlust under operationen är mindre än 1 liter, används inte röd blodkropp och transfusion. Det finns ingen fullständig återhämtning av blodförlust, eftersom faran består i möjligheten till syndrom av spridd intravaskulär koagulering, liksom en immunförsvar.

Ferruxhaltiga preparat används både i form av injektioner och tabletterade men utan misslyckande i kombination med askorbinsyra. Patientens organism bör också ta emot sådana mikroelement som koppar, kobolt, mangan - de framkallar högre biosyntesnivåer i järnens kropp, vilket påverkar nivået av hemoglobin positivt.

Använd oftast järn bivalent i medicin. Läkemedel baserade på det tas av patienten enligt doktors föreskrift, antingen 1 timme före måltiden eller 2 timmar efter att ha ätit. Vid behandling av posthemorragisk anemi används järnhaltiga preparat:

 • Feramid är ett läkemedel som är baserat på kombinationen av nikotinamid och järnklorid. Mottagning utförs tre gånger om dagen för 3 ÷ 4 tabletter. Nackdelen med detta läkemedel är en liten mängd järn i tabletten. För att uppnå maximal effekt, tillsammans med medicinen måste du ta och askorbinsyra.
 • Conferon är komplex natriumhalt av dioctylsulfosuccinat med järnsulfat. Formutsläpp - kapslar. Detta läkemedel absorberas väl av tarmslimhinnan. Ta det 3 gånger om dagen för 1 ÷ 2 kapslar. Ytterligare intag av askorbinsyra är inte nödvändigt.
 • Ferrokal. Kompositionen är järnsulfat med kalciumfruktosodifosfat. Det tillskrivs efter att ha ätit 1 till 2 tabletter tre gånger om dagen.
 • Ferroplex är en kombination av järnsulfat och askorbinsyra. Inträde är 2 till 3 piller tre gånger om dagen. Tolerans och absorberade egenskaper hos läkemedlet är utmärkta.
 • Ferrotseron. Basen av preparatet är natriumsaltet av orto-karboxibensoylferrocen. Läkemedlet absorberas perfekt av slemhinnan i mag-tarmkanalen. Det tas tre gånger om dagen för 1 ÷ 2 tabletter. Lätt att bära. Tillsammans med detta läkemedel är det omöjligt att injicera saltsyra och askorbinsyror i kroppen. Kategoriskt är det nödvändigt att avlägsna från livsmedels citroner och annan sur mat.

Applicera, liksom andra droger.

Näring vid behandling av posthemorrhagisk anemi spelar en viktig roll. En patient med anemi bör inkludera i sina dietprodukter innehållande en stor mängd järn- och proteinämnen. Detta och kött, äggvita och fisk, stuga ost. Ta i så fall bort från maten feta livsmedel.

Förebyggande

Förhindra posthemorragisk anemi är nödvändig för att börja, men inte mindre, i moderns livmoder. Om fostret till det ofödda barnet lider av järnbrist, kommer den nyfödda att födas, som redan har samma problem. Därför är det nödvändigt att först eliminera detta problem hos en gravid kvinna. Då bör det redan födda barnet få naturlig, rationell och naturlig utfodring. Det är nödvändigt att barnet är omgivet av en normal hälsosam miljö. Vi behöver också kontinuerlig övervakning av barnläkaren för att inte missa utvecklingen av rickets, infektionssjukdomar och dystrofi.

I en särskild riskgrupp för järnbrist inkluderar spädbarn födda till anemiska moms för tidigt födda barn och spädbarn för flera graviditeter, liksom spädbarn emot artificiell, dålig utfodring, snabbväxande. En sådan barnläkare bidrar vanligtvis till järnberedningar eller mjölkblandningar som innehåller en ökad andel av detta element.

För barn av det första året av livet, som förebyggande av posthemorragisk anemi, är det nödvändigt att införa grönsaker och frukter, spannmål och grönsaker, kött och fisk, mjölk och ostar i mat. Det vill säga att diversifiera maten. För att behålla innehållet av hjälpämnen (koppar, mangan, kobolt, zink) inom normens gränser, är det nödvändigt att ge barnet betor, äggula och frukter (äpplen, persikor, aprikoser). Och som barnet är skyldigt att ta emot och nödvändig mängd frisk luft - promenader i frisk luft är obligatoriska. Skydda barn från kontakt med skadliga kemiska, särskilt flyktiga ämnen. Läkemedel ska endast användas enligt doktors recept och under hans tillsyn.

Förebyggande av anemi för en vuxen är lik barn. Dessa är samma mat som är rika på järn och spårämnen, liksom en aktiv rätt livsstil, frisk luft.

trusted-source[42], [43], [44], [45], [46], [47]

Prognos

I de flesta fall är prognosen för posthemorragisk anemi positiv, med ett litet undantag när patienten har förlorat för mycket blod och inte kan stoppa och återställa läkemedlets cirkulation till läkare. I andra fall ger förebyggande åtgärder och snabb ambulans varje chans till patienten för återhämtning.

I barndomen är användningen av järnpreparat profylaktisk, hindrar inte bara utvecklingen av järnbrist hos ett barn utan minskar också förekomsten av akut respiratorisk virusinfektion. När den vägda ner med ärftlig anemi beror den medicinska prognosen direkt på krisens frekvens och deras svårighetsgrad.

I någon situation bör man inte ge upp handen och någon sjukdom bör erkännas så snart som möjligt, i sina tidigare skeden. Var uppmärksam på dig själv och dina nära och kära. Förebyggande åtgärder för posthemorragisk anemi är inte så komplexa som det kan tyckas. Bara leva, äta helt och aktivt spendera tid i naturen med familj och vänner, och detta problem kommer att omgå dig. Men om det irreparabla har hänt, och besväret har kommit till huset, var inte panik, ring läkarna och slåss med dem. När allt är livet är det vackert och värt kampen.

trusted-source[48], [49], [50], [51], [52], [53], [54]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.