^

Hälsa

A
A
A

Sigmoid adenokarcinom

 
, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 19.06.2018
 
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Det mest akuta problemet inom onkologi är cancer i tjocktarmen och rektum. En av sorterna av denna cancer är adenokarcinom hos sigmoid-kolon. I det här fallet talar vi om utvecklingen av den patologiska processen i glandularvävnaderna i sigmoid-kolon.

Sigmoid kolon - en av de delar av tjocktarmen, som ligger på vänster sida av underlivet. Sigmoid heter det på grund av platsen i en viss form. Det börjar efter kolon och passerar in i ändtarmen, samtidigt som man gör flera böjningar.

Hittills kommer problemet med cancer att komma i framkant i många länder i världen. Nya metoder för diagnos och behandling av olika typer av onkologi utvecklas och introduceras, eftersom antalet fall av onkologiska problem växer och yngre grupper av människor börjar möta liknande sjukdomar.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

Orsaker till adenokarcinom hos sigmoid-kolon

Tyvärr finns det ingen entydig åsikt om orsakerna till cancer. Men det är möjligt att prata om de faktorer som påverkar utvecklingen av tumörer, inklusive maligna. Vid problem med tjocktarmen aktuella problemen är kostvanor, bristande användning av fiber, färsk frukt och grönsaker, rökning, alkohol, äta cancerframkallande livsmedel, överdriven användning av hushållskemikalier. Dessutom är den genetiska predispositionen till sådana sjukdomar, ofta nervös stress, användningen av ett stort antal läkemedel viktigt. Dessutom är den viktigaste faktorn som påverkar tarmarna i allmänhet och tarmarna i synnerhet en stillasittande livsstil, stillasittande aktivitet. Allt detta stör det normala arbetet i tarmen bryter peristaltiken, vilket leder till stagnation av livsmedelsmassor, och även bryter blodtillförseln till tarmarna eller andra områden. Särskilt det kan påverka sigmoid-kolon på grund av egenskaperna i form och läge.

trusted-source[11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]

Symptom på adenokarcinom hos sigmoid-kolon

Faren för adenokarcinom hos sigmoid-kolon är mycket hög. Detta beror främst på det faktum att det i början är helt asymptomatiskt. Och på mer komplicerade stadier av cancer finns symtom, som i sig inte indikerar direkt starten av en tumör i tarmarna. Sådana symptom på adenokarcinom hos sigmoid-kolon kallas monotont. Även om många av dem manifesterar sig, kan läkare inte bara notera i dem möjliga paket för cancer, utan också associera dem inte med varandra. Därför satsas nu viktiga uppmärksamhet på förebyggande åtgärder. I synnerhet passagen av regelbundna förebyggande studier, så att det, även med detektering av adenokarcinom hos sigmoid-kolon, var möjligt att stoppa sjukdomen i de tidigaste stadierna.

När symtomatologin bara börjar dyka upp, känner patienterna generell svaghet, illamående, trötthet sker snabbt, buksmärtor kan vara störd, periodisk avföring, blek hud i ansiktet kan observeras. I framtiden kan det finnas en försämring av aptiten, en minskning av kroppsvikt, en perversion av smak och smakvanor.

I de senare stadierna av utveckling av adenocarcinom i colon sigmoideum växer fram tecken som pekar på platsen problem - i avföring verkar onaturliga föroreningar, blod går allmän berusning av organismen, vilket ökar levern, det finns en gulaktig nyans på huden ökar magen. De svåraste och avlägsna symtomen blir massiv blödning i tarmen, tarmobstruktion, tarminflammation.

Måttligt differentierat sigmoid kolon adenokarcinom

När det gäller cancer, är det också accepterat att använda ett sådant begrepp, som graden av differentiering av cancerceller, bland dess egenskaper. Nivån av differentiering kallas också Glisson-indexet. I denna indikator särskiljas fyra typer av tumörer: en starkt differentierad, måttligt differentierad, låggradig och odifferentierad tumör. Ju lägre Gleason-poängen är, desto lägre nivå av celldifferentiering.

När det gäller måttligt differentierat adenokarcinom innebär detta att tumörcellerna skiljer sig markant från cellerna i vävnaden där neoplasmen härstammar. Även om skillnaden inte är så stor att den låter dig bestämma både källa till tumören och vävnaden som bildar den. Måttligt differentierat adenokarcinom kännetecknas av inte mycket intensiv tillväxt, sannolikheten för metastasering är också låg, åtminstone i början av sjukdomen. Men i alla fall, även om tumören som finns i sigmoid-kolon är en måttlig nivå av differentiering, är detta inte en ursäkt för att fördröja behandlingen eller välja någon typ av maximalt sparsam behandling. Eftersom risken i samband med denna sjukdomsform är mycket stor. Först är tillväxten av tumören fortfarande närvarande. Att det inte är så snabbt som med odifferentierade eller lågkvalitativa former av cancer betyder inte att det inte är någon hotande hastighet alls. För det andra är sannolikheten att utveckla metastaser ganska hög och beror både på tumörens tillstånd och på möjliga provokationsfaktorer. Den senare kan innefatta eventuella yttre påkänningar, ålder och samtidiga sjukdomar, liksom även metoden att behandla tumören i sig.

Mycket differentierat sigmoid kolon adenokarcinom

Det starkt differentierade sigmoid adenokarcinomet är en av de minst farliga varianterna av en sådan tumör. Detta beror på det faktum att cellerna i starkt differentierade neoplasmer, i deras struktur och egenskaper, skiljer sig lite från vävnaden från vilken de bildades. Och sålunda har en ganska låg nivå av patogenicitet. Dessutom, om graden av differentiering av celler är ganska hög, kännetecknas en sådan tumör av långsam tillväxt, det ger sällan metastaser. Om vi talar om förändringarna i cellerna själva är den huvudsakliga (och enda) förändringen i det starkt differentierade adenokarcinom en ökning av cellkärnans storlek.

Det mycket differentierade adenokarcinom är ganska framgångsrikt i behandlingen. Eftersom en sådan tumör inte är mycket aggressiv, det är det möjligt att välja de mest gynnsamma förhållandena för operationen, det är extremt svårt att använda hjälpterapier, såsom kemoterapi eller strålbehandling. Återfall av sådana tumörer är också ganska sällsynta. Men det är helt enkelt nödvändigt att kontinuerligt övervaka. Speciellt i de fall där patienten riskerar för denna sjukdom.

Lågkvalitativt adenokarcinom hos sigmoid-kolon

Det lågkvalitativa adenokarcinom i sigmoid-kolon, som andra lågvärdiga tumörer, är extremt aggressiv. Först och främst kännetecknas det av en relativt snabb tillväxt, från det ögonblick då det upptäcktes problemet till det ögonblick då specifika operativa åtgärder uppträder kan situationen ändå ändras. Dessutom, om tumörcellerna är dåligt differentierade, är det svårt att bestämma vilken vävnad eller vilket organ som är den första utvecklingspunkten för tumörprocessen. Tumören i sig under utvecklingen ger ganska ofta metastaser. Dessutom finns det en möjlighet att själva operationen för att avlägsna en svag tumör kan utlösa utseende av metastaser. Därför ges patienten särskild uppmärksamhet vid utförandet av sådana operationer och förberedelser för dem.

Trots risken för lågkvalitativa adenokarcinom kan operationen ibland inte rekommenderas. Detta händer i de fall där risken för metastasbildning när kirurgiskt ingrepp högre risk att utveckla själva tumören (till exempel om den tumörtillväxthastigheten är relativt låg för denna typ av tumörer). Dåligt differentierade adenocarcinom svårt mottaglig för kontroll, men ändå även med en sådan mängd tumör bör inte ta förhastade beslut om sin behandling, måste du ta resten av patienten i åtanke, allmäntillstånd, patientens förmåga att bära dessa eller andra typer av behandling.

Diagnos av sigmoid adenokarcinom

Sigmoid kolon adenokarcinom diagnostiseras både på grundval av patientklagomål och med hjälp av hårdvaruforskning och undersökningsmetoder. Symtom på adenocarcinom i colon sigmoideum ganska indirekt, men vid minsta misstanke om att problemet kan vara med tjocktarmen, är det värt att hänvisa till proctologist.

Den enklaste och första metoden för diagnos kan vara palpation. Det vill säga, doktorns händer rör på ändtarmen och sigmoid-kolon till ett visst djup. Om det finns en tumör, kommer en liknande undersökning att avslöja den. Mer komplicerat tekniskt men mer informativt är en metod för forskning, som en sigmoidoskopi. Denna procedur innefattar en visuell undersökning av rektumets hålighet och den nedre delen av sigmoid-kolon. För detta ändamål används ett sigmoidoskop, vilket är ett rör, i vilket ena änden är belägen en belysningsanordning. Först genom sigmoidoskopet levereras luft för att expandera tarmhålan, och sedan införs en okular för undersökning. Detta gör att man inte bara kan undersöka inre organ, men också när man upptäcker tvivelaktiga enheter, att ta en biopsi från tarmen.

En annan informativ metod för diagnos är irrigoskopi. Dessa är faktiskt röntgenbilder av tarmarna. För att göra detta införs ett kontrastmedel genom ändtarmen. Med denna introduktionsmetod kan du uppnå en utvidgning av tarmarna på grund av sin täta fyllning. Samtidigt studeras konturen i tjocktarmen (inklusive sigmoidregionen), dess form, läge, storlek och egenskaper först. Efter detta, efter en partiell evakuering av tarmen och redan en mindre grad av expansion studerar vi möjliga patologier, lindring av tarmslimhinnan. Därefter kan du fylla tarmarna med luft för mer detaljerad studie. Denna metod kallas dubbel kontrast. Som resultat av forskningen utförs både undersöknings- och siktbilder.

Också en populär metod för forskning idag är en koloskopi. I huvudsak ligner den sigmoidoskopi, men den största skillnaden är att med koloskopi kan hela tjocktarmen undersökas. Det är i det här fallet det är mer informativt eftersom det tillåter att inspektera hela sigmoid-kolon, och inte bara dess lägre tredje. Liksom med sigmoidoskopi finns möjligheten till biopsi, liksom avlägsnandet av små formationer. Förfarandet utförs också under visuell kontroll. Dessutom kommer den nuvarande och allmänt använda ultraljudsintestinalen i dag att vara relevant.

Diagnostiska metoder som innebär möjligheten att visuellt bedöma tarmens tillstånd med större grad av sannolikhet kommer att kunna bestämma adenokarcinom i de tidiga stadierna av dess början. Och även det faktum att det under sådana metoder finns möjlighet att prova vävnad gör det möjligt att döma patientens hälsa bättre.

trusted-source[18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]

Vad behöver man undersöka?

Vem ska du kontakta?

Behandling av adenokarcinom hos sigmoid-kolon

Oavsett graden av sigmoid kolonadenokarcinom är den huvudsakliga metoden för dess behandling kirurgisk ingrepp.

Kemoterapi används också. Det kan vara mono- och poly-förening. Men i detta fall fungerar det som en hjälpmetod. Eftersom det visades att den låga effektiviteten i denna sjukdom var låg. Kemoterapi kan användas både före operation och efter. Strålbehandling är också en populär metod för behandling av cancer. Men i fallet med adenokarcinom i sigmoid-kolon används den ganska sällan. Detta beror på flera faktorer. För det första finns det risk för perforering, det vill säga genom tarmskador, och för det andra bevisas att denna typ av cancer, som adenokarcinom, har en mycket låg känslighet för strålbehandling.

Vid kirurgisk ingrepp utförs en resektion, det vill säga avlägsnande av en del av sigmoid-kolon. Denna typ av cancer, som adenokarcinom, växer ganska långsamt, med metastasering osannolikt. När en sjukdom upptäcks i relativt tidiga skeden kan därför en operation utföras som inte bara leder till fullständig botemedel, men kommer också att möjliggöra avlägsnande av endast en liten del av tarmen. I händelse av att kirurgiskt ingrepp inträffar vid ett ganska sent stadium av sjukdomen minskar operationen signifikant riskerna för komplikationer.

Mer information om behandlingen

Profylax av sigmoid adenokarcinom

När man talar om förebyggande av en sjukdom är det värt att ta itu med orsakerna till dess förekomst. När det gäller adenokarcinom hos sigmoid-kolon, kommer främst förebyggande åtgärder att inriktas på att minimera irritationen av detta tarmområde. Sigmoid kolon har ett antal egenskaper på grund av sin plats. Det är precis framför ändtarmen, det har böjar, på grund av vilka stillastående avföring kan uppstå. Således pressar innehållet i tarmarna på väggarna, vilket leder till onödig irritation. Du kan undvika detta om peristaltiken i tarmen är okej. Emu kan väl främjas av ett aktivt sätt att leva, spela sport. Användningen av fiber spelar också en avgörande roll för att tjocktarmen ska fungera korrekt. Detta och färska grönsaker, grönsaker, äpplen, rotgrönsaker. Användning av sallader med råa grönsaker och frukter. Människokroppen bryter inte ner fibern själv, men det görs av de tjocktarms symbiotiska mikroorganismer. Därför är det nödvändigt att upprätthålla en balans mellan mikroflora för normal drift. Detta kan hjälpa sura mjölkprodukter, tillräckligt med vattenintag, hälsosam kost.

En viktig roll spelas av mer generaliserade faktorer. Undvik starka nervös stress, eliminera dåliga vanor, att minimera användningen av cancerframkallande produkter, övervaka mängden mat som konsumeras (ätande också negativt påverka tarmarna och alla inre organ).

Men det viktigaste sättet att förebygga adenokarcinom hos sigmoid-kolon är regelbunden screening. Med förebyggande undersökningar är det möjligt att identifiera förändringar i tarmarna, vilket ännu inte kan vara adenokarcinom, men kräver ändå behandling.

Prognos för sigmoid adenokarcinom

Prognosen för adenokortinom hos sigmoidkolon, liksom många andra sjukdomar, beror till stor del på när exakt sjukdomen upptäcktes, vad specificiteten av dess utveckling är, vilka möjligheter är att behålla situationen efter behandlingen.

I allmänhet, om problem med sigmoid-kolon verkar tillräckligt tidigt, förekommer det ofta när patienten är van att uppmärksamma sin matsmältning, då är förutsägelserna ganska bra. Adenokracinom är en ganska väl studerad variation av tumörer. Dessutom finns ett stort antal moderna behandlingsmetoder. Det kirurgiska ingreppet är möjligt utan stora snitt på buken.

Ändå, om sjukdomen uppstår hos personer i ung ålder förvärras prognosen. Detta beror på det faktum att cellfördelningen i en ung organism är mer aktiv, därför kommer tumören att utvecklas snabbare.

Också av stor betydelse är i vilken utsträckning patologiska celler har spirat i tarmvävnaderna. Ju djupare de patologiska vävnaderna trängde in, desto sämre förutsägelser.

En viktig roll spelas av närvaron av metastaser. Ju mindre av dem, adenokarcinom i sigmoid-kolon har en bättre prognos.

Naturligtvis påverkar direkt prognosen för tumörstorlek, samtidiga sjukdomar, allmän hälsa.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.