^
A
A
A

Bakterier hjälper till att bli av med plastavfall

 
, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 12.03.2022
 
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

10 January 2022, 09:00

Vissa bakterier innehåller specifika proteiner som kan bryta ned vissa typer av plast.

Bakteriefloran spelar en viktig roll i cirkulationen av ämnen. Dessa mikroorganismer bryter ner resterna av djur och växter, och till och med plast. Det var detta faktum som lite tidigare blev en ovillkorlig upptäckt för forskare.

Specialister från Chalmers tekniska högskola i Göteborg har upptäckt en aktiv världsomspännande tillväxt av mikroorganismer som kan bryta ned plast. Bakterier hittades under studiet av deras DNA - en stabil och hållbar molekyl som kan bosätta sig permanent i marken och atmosfären. Mikrobiellt DNA skiljer sig från andra mikroorganismers, och dess kodade proteiner har sina egna speciella egenskaper.

Forskare har länge känt till att det finns bakterier som bryter ner plastpolymerer - i synnerhet hittades de i magen på kor. Nu har experter beslutat att förbättra mikrobiella celler för deras efterföljande användning i industriell avfallshantering.

DNA-prover av de nödvändiga mikroorganismerna samlades in av forskarna från olika delar av världen. De bröts både i jord och i vatten. Samtidigt hittades ett större antal av de nödvändiga proverna på platser där plast övervägande samlades, vilket är ganska förståeligt: bakterierna själva försöker använda vad de kan till sin fördel. Skillnaderna fanns bara i vilken typ av plast som utsattes för bakteriell nedbrytning.

Det är troligt att specialister snart kommer att kunna ge en riktad riktning och anpassa bakterier för att sanera plastavfall. Ett annat resultat av händelser är också möjligt: under den naturliga evolutionens gång kommer mikroorganismer själva att lära sig att "smälta" plast i den utsträckning de äntligen kan ställa saker och ting i ordning i miljön. Biologisk nedbrytning är det mest effektiva sättet att ytterligare kontrollera de miljontals ton plast som idag ackumuleras på marken, i jorden och i världens vatten. Att forskare har kunnat låsa upp potentialen hos invånarmikrobiomet att återvinna plast är redan ett viktigt vetenskapligt steg och en stimulans för vidare forskning.

Trots plastens globala dominans växer efterfrågan på dess produktion i världen stadigt, vilket ytterligare förvärrar det befintliga miljöproblemet. Den stora majoriteten av plasten hamnar på deponier eller distribueras i miljön. Enligt statistik kommer omkring 11 miljoner ton plast in i haven varje år (exklusive de redan befintliga ansamlingarna). Men trots riskerna för ekologisk katastrof är den verkliga bakteriepotentialen för plastisk nedbrytning i olika livsmiljöer fortfarande under utredning.

Information presenteras på sidan ASM JOURNALS

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.