^
A
A
A

Är fitnessprylar användbara?

 
, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

23 September 2021, 09:00

Välkända och populära fitnessapparater idag, såsom accelerometrar, stegräknare, fitnessmätare, är utformade för att förbättra användarens fysiska aktivitet och främja en hälsosam livsstil. Men förbättrar de faktiskt fysisk intensitet hos personer med kardiometaboliska problem? Forskare under ledning av Dr Hodkinson vid National Institute for Medical Research vid Academic Health Science Center i Manchester har använt metaanalytisk praxis för att svara på denna fråga.

En systematisk studie med metaanalys användes i relation till nästan fyra dussin randomiserade kliniska prövningar som involverade mer än fyra tusen personer som regelbundet använder fitness trackers. I början av användningen av sådana prylar skedde en signifikant ökning av fysisk aktivitet, som varade i cirka 3-4 månaders uppföljning. En särskild ökning av aktiviteten observerades med användning av stegräknare och enheter, vars handling är baserad på tillhandahållande av personlig rådgivning.

Forskarna drog slutsatsen att användningen av mobila fitnessspårare (särskilt de som har en stegräknare och personlig rådgivningsfunktion) avsevärt ökar aktiviteten hos personer med kardiometaboliska tillstånd. Dessa optimeringar överensstämmer dock inte alltid med de mål som fastställts av läkaren i de kliniska riktlinjerna.

United States Department of Health and Human Services tillhandahåller följande riktlinjer. För att gynna sin egen hälsa bör en vuxen vara fysiskt aktiv i 150 till 300 minuter (måttlig fysisk aktivitet) eller 75 till 150 minuter (högintensiv aerob aktivitet) varje vecka. Det rekommenderas att periodiskt ändra och kombinera aktivitetsnivåer, alternerande perioder av löpning med promenader, cykling, lek med boll, dans, simning. Växlingen genomförs inom en vecka.

Ytterligare fördelar förväntas av att upprätthålla fysisk aktivitet i mer än 300 minuter per vecka (måttligt tempo). Det rekommenderas att du gör medelstora till högintensiva muskelförstärkande övningar som involverar alla större muskelgrupper minst två gånger i veckan. Dessa övningar ger ytterligare stöd och hälsofördelar.

Personer över 55 år rekommenderas att fokusera på multikomponent fysisk aktivitet, utföra övningar för att träna vestibulär apparat och för att stärka muskelramen.

Resultaten av projektet tillkännagavs på sidorna i JAMA Network Open

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.